Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 8 s textom:
"je to superm len ráno sa šmýkalo, potom keď sme to rozjazdili už bolo OK..."

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info