Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 306196 s textom:
"Vzhľadom na lockdown resp. COVID-19 opatrenia, je otázne či sa bude môcť vôbec lyžovať. :("

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info