Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 306181 s textom:
"Mimo prevádzky áno, zákaz sánkovania platí naďalej."

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info