Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 306150 s textom:
"Matúš Inštruktoris  - je tam väčšinou v nedeľu, je potrebné sa objednať dopredu 0911 26 77 77. "

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info