Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 113 s textom:
" Po zratrákovaní svahu sa zjazdovka upravila a pokračuje sa v pobednom lyžovaní "

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info