Ski Centrum Ohlasy > Pridať ohlas

Pridať ohlas

Odpoved�te na ohlas �. 10 s textom:
"Ako je na svahu? netopi sa sneh?"

Meno a priezvisko:


E-mail: (nepovinnďż˝)


Spr�va:

Antispam:
Vyplnili ste pole email?
nie �no


copyright info