Ski Centrum Info > Užitočné informácie pre lyžiarov

Užitočné informácie pre lyžiarov

Informácie pre lyžiarov v Skiparku Kálnica


Lyžiarske odbavovacie zariadenie – turniket - je ovládané čipovou kartou a slúži ako vstupný systém pri lyžiarskych vlekoch bez nutnej obsluhy. Lyžiar si zvolí typ lístku a po jeho nahlásení v pokladni si kúpi čipovú kartu s naprogramovaným tarifom, ktorý si vyberie (2-hodinový...). Za túto kartu uhradí zálohu vo výške 3,- €  a po skončení lyžovania ju buď vráti, alebo si ju ponechá pre ďalšie naprogramovanie. Uloženie tarifu do čipovej karty sa prevádza v programovacej jednotke, ktorá vytlačí pokladničný lístok obsahujúci informáciu o čísle karty, tarife, cene, čase naprogramovania a názve strediska. Doporučujeme pokladničný lístok uschovať. 

UPOZORNENIE !
Platba za lístky sa nevracia pri zlom počasí, poškodení výstroja, strate lístka, nemoci, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia.

Tipy pre lyžiarov

Používajte presnú hotovosť pri pokladniach v stredisku. Skrátite si tak čakanie pri pokladniach, prípadne komplikácie pri vydávaní. 

Nezabúdajte, že denne od 16,00 do 17,00 ratrakujeme svah a nelyžuje sa. Pozrite si otváracie hodiny nižšie na stránke.

Pravidlá správania na lyžiarskej trati

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. januára 2006, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

1. Ohľaduplnosť k iným osobám
Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.

2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy
Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. Voľba smeru jazdy
Lyžiar jazdiaci vzadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. Predbiehanie
Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení
Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného. 

6. Zastavenie a státie
Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí také miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. Výstup a zostup
Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. Dodržiavanie označenia
Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.

9. Poskytnutie pomoci
Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe.

10. Bezpečnosť lyžiarskeho výstroja
Lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v takom stave, v akom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a ktorý je zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.

11. Úprava lyžiarskej trate
V čase úpravy lyžiarskej trate je každý povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

12. Ďalšie pravidlá
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate môže určiť podľa miestnych podmienok ďalšie pravidlá správania na lyžiarskej trati.Aktualizované: 28.12.2014 Pridané: 15.11.2009
Navštívené: 62320 x

copyright info